Utolsó frissítés: 2024-07-02

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Kőmunkák a kertben és a ház körül

Épinfó - Szakmai cikkek

< >

Leesni vagy nem leesni, ez itt a kérdés!

Tető, homlokzat 2013. 11. 06.
Döntés-előkészítőt segítő mátrix leesés elleni rendszereknél (www.bauforumplus.eu/absturz)
Döntés-előkészítőt segítő mátrix leesés elleni rendszereknél (www.bauforumplus.eu/absturz)

Sisak, megkülönböztető mellény, acélbetétes bakancs, füldugó, szemüveg, stb. ismerős felszerelések egy kivitelezés során, ahogyan előre gondolunk a tűzvédelemre vagy az alpinista kikötési pontokra is!

De mi a helyzet a kivitelezés végeztével, mikor javítunk, bővítünk, karbantartunk vagy fenntartunk? A leesés elleni védelmet biztosítani kell akkor is, mikor az építők már levonultak és nincs állandó jelenlét a tetőn!

2013. január 31-én türelmi idő nélkül lépett hatályba az EN 795/2012 kikötési pontokra és zuhanásgátló rendszerekre vonatkozó európai szabvány, mely az alábbi országos rendelkezésekkel kiegészülve szabályozza a magasban végzett munkakörnyezet biztonságos feltételeit:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

III. fejezet Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei, 28. § (1):

Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.

Leesés elleni rendszer alkalmazását írja elő a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének III. Építési munkahelyek helyiségeken kívül bekezdésének 5. alpontja.

Eszerint a magasból leesést meg kell akadályozni, a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított védőeszközt kell biztosítani. Ekként leesés elleni védelmet kell biztosítani azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2,00 m-t; födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor; a 2,00 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon, valamint a lapos és alacsony hajlású (20º alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2,00 m-nél közelebb van.

A tervezők műszaki leírásában gyakran szerepel a hivatkozás a leesés elleni védelem szükségességére, de gyakorlati megvalósulása rendkívül ritka. Pedig ma már lapos és ferde tetőkre is egyaránt található megbízható, naprakész megoldás!

A felelősségi lánc részeseként a tervezőket is érintheti egy-egy baleset vizsgálata, annak ellenére, hogy a felelősség első sorban az épület tulajdonosát vagy üzemeltetőjét terheli! Ezért is ajánlott legkevesebb a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozó bekezdését szerepeltetni az üzemeltetésre, biztonságra vonatkozó munkarészben az építészek, kertépítészek, szigetelőmérnökök stb. számára!

Számos megoldás létezik a biztonságos munkakörnyezet biztosításához, ezeket a rögzítés módja szerint két nagy csoportba sorolhatjuk:

 • Mechanikai rögzítésű rendszerek,
 • Leterheléssel rögzített rendszerek.

A mechanikai rögzítéssel működő rendszerek lapos, kis hajlású és ferde tetőn is alkalmazhatók, igazodnak az alatta lévő födémszerkezethez (beton, fém vagy fa), minden esetben áttörik a víz- és hőszigetelést, pontszerű hő-hidakat képezve a szerkezetben.

A leterheléssel rögzített leesés elleni rendszerek lapos- és kishajlású tetőkön (max 5º) alkalmazhatók bármilyen födémszerkezeten, amely a rendszernek megfelelő felületi terhelést bírja. Felépítésükből adódóan sem a hőszigetelést, sem a vízszigetelést nem károsítják. A leterhelő anyag lehet kavics, zúzalék, betonelemek vagy akár zöldtető is!

DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉST SEGÍTŐ MÁTRIX

Ahhoz, hogy a tervezés során biztonságos és gazdaságos döntést hozhasson a tervező, ismerni kell a hatályos szabványokat, törvényeket és rendelkezéseket, valamint az eltérő használati intenzitáshoz illeszkedő rendszereket. A cél minden esetben a balesetek elkerülése, oly módon, hogy a minimális ráfordítás mellett a szükséges biztonsági feltételeket garantáljuk az eltérő képzettségű és tudású szakembereknek és felhasználóknak. Ennek érdekében az értelmezési eltérések kiküszöbölésére a D.A.CH.S.¹  munkacsoport irányelvében a kockázatelemzés eszközével egy döntés-elősegítő mátrixot alakított ki, amely Ausztriában már szabványi szintre emelkedett (ÖNORM B 3417). (¹mozaikszó a munkacsoportra: D- Németország. A- Ausztria, CH- Svájc, S- Dél-Tirol, mely németnyelvű területek témában érintett biztosító és tanúsító intézeteit egyesíti)

A mátrix a tetőn megjelenő célcsoportok és a használat intenzitásának függvényében eltérő kategóriákra osztja a minimálisan szükséges felszereltségi szintet.

A munkacsoport által meghatározott célcsoportok:

 • Felhasználók (közterületeken és magánterületeken)
 • Biztonságtechnikai rendszerek használatára nem kiképzett szakemberek (karbantartók, helyreállító személyek, stb.)
 • Biztonságtechnikai rendszerek használatára kiképzett szakemberek (kertfenntartók, kéményseprők, karbantartók stb.)
 • Biztonságtechnikai rendszerek telepítői és képzett szakemberek (tetőfedő, bádogos, szerkezetépítő stb.)

A használati intenzitás a következő csoportokra osztható:

 • Ritka, 5 évnél ritkább munkavégzés (nincs hó eltakarítás, nincs esti vagy rossz időben végzett beavatkozás)
 • Csekély, 2-5 évenkénti munkavégzés (esetenkénti hó eltávolítás, nincs éjszakai vagy rossz időben végzett beavatkozás)
 • Közepes, 2 évnél gyakoribb munkavégzés (várható hó eltakarítás, éjszakai és rossz időben folyó beavatkozás)
 • Gyakori, rövid időközönkénti munkavégzés (van hó eltakarítás, éjszakai és rossz időben folyó beavatkozás)

I. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: szoliter kikötési pontok
 • 5,00 m feletti tetőfelületen fix külső vagy belső megközelítéssel (alatta lehet ideiglenes megközelítés, pl.: létra)
 • Egyszerűen és gyorsan elvégezhető feladatok elvégzéséhez alkalmazható mobil kikötési pont

II. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: sorolt kikötési rendszerek szoliter kikötési pontokkal kiegészítve
 • 5,00 m feletti tetőfelületen fix külső vagy belső megközelítéssel (alatta lehet ideiglenes megközelítés, pl.: létra)
 • Betörésbiztos felülvilágító kupolák

III. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: sorolt kikötési rendszerek szoliter kikötési pontokkal kiegészítve
 • A be- és feljárók szerszámokkal is biztonságosan megközelíthetők kell, hogy legyenek
 • Rendelkezzen a tető világítással
 • Legyen a tetőn áramvételi hely

IV. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: korlátrendszer
 • A be- és feljárók szerszámokkal is biztonságosan megközelíthetők kell, hogy legyenek
 • Rendelkezzen a tető világítással
 • Legyen a tetőn áramvételi hely

(ld. a mátrixot a fenti képen!)

Biztonságtechnikai eszközök:

 • Mobil kikötési pontok (leterheléssel): ideiglenesen felállítható rendszerek az eseti rövidtávú munkafolyamatok elvégzéséhez
 • Szoliter kikötési pontok (leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel): pontszerű kikötési helyek adott mozgási sugárral
 • Sorolt kikötési rendszerek (leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel): adott vonal mentén alkalmazható rendszer
 • Korlátrendszerek (leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel): felhasználástól függő kivitelű lehatároló elemek

ÚJ DIADEM DIASAFE® TERMÉKCSALÁD

DiaSafe®-Single-System "Solo"/"Duo" Szoliter kikötési pont

Leterheléssel rögzített leesés elleni és visszatartó rendszer egy („Solo”) vagy két („Duo”) felhasználó általi használatra DIN EN795:2012 („Solo”) és CEN/TS 16415:2012 („Duo”) normák alapján vizsgálva.


Az „A” osztályba sorolt, vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthető rendszer 5° lejtést nem meghaladó, megfelelő teherbírású tetőszerkezetre tervezhető.

A DS-amőba ellenszán és a merevítő kúp üvegszál erősítésű, melyek integrálva vannak egy biztonsági szőnyegbe. A kúpon, melyben beépített DS-Single tartóoszlop és energia-abszorpciós elem is van, rétegvastagság jelző gyűrűk vannak. Az oszlop tetejére rögzített gyűrűhöz csatlakoztatható a személyi védőfelszerelés. Standard (3x3 m) szőnyegméret mellett a leterhelő réteg felületsúlya száraz állapotban „Solo” esetén min. 80 kg/m², „Duo” esetén min. 200 kg/m², (kiegészítve min. 5x6 m-es FGT-180 biztonsági szőnyeggel a leterhelősúly 30 kg/m² is lehet), mindig teljes felületen leterhelve.

DiaSafe®-Line-System "Multi" Sorolt kikötési pont

Leterheléssel rögzített leesés elleni és visszatartó rendszer, a rendszerhossztól függően korlátlan számú felhasználó általi használatra alkalmas, DIN EN795:2012 norma alapján vizsgálva.

A „C” osztályba sorolt, vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthető rendszer 5º lejtést nem meghaladó, megfelelő teherbírású tetőszerkezetre tervezhető. A

DS-amőba ellenszán és a merevítő kúp üvegszál erősítésű, melyek integrálva vannak egy biztonsági szőnyegbe. A kúpon, melyben beépített DS-Line tartóoszlop és energia-abszorpciós elem is van, rétegvastagság jelző gyűrűk vannak.


Az oszlop speciális fejével rögzítjük a 8 mm-es nemesacél sodronyt, melyhez csatlakoztatható a személyi védőfelszerelés.

Standard (3x3 m) szőnyegméret mellett a leterhelő réteg felületsúlya száraz állapotban min. 80 kg/m², (kiegészítve min. 5x6 m-es FGT-180 biztonsági szőnyeggel a leterhelősúly 30 kg/m² is lehet), mindig teljes felületen leterhelve.

< >
APP Kft. - DIADEM® zöldtető rendszerek
http://www.zoldteto.hu
Kapcsolódó katalógus oldal(ak):
Építési segédszerkezetek
Lapostető

Legújabb cikkek

Mikor válasszunk tolóajtót, rejtett ajtót, technikai ajtót?

Nyílászárók 2023. 05. 03.
Egy lakás berendezése során rendkívül fontos, hogy a megfelelő belső nyílászárókat válasszuk ki. Lényeges szempont a praktikusság, a gazdaságosság és nem utolsósorban az esztétikum. Nézzük meg, hogy mikor milyen belső ajtókat érdemes választanunk

Tokaj-Hegyalja új élménypontja

Építészet 2022. 10. 24.
A Tokaj-hegyaljai mikroklíma meghatározója a borvidék vulkáni dombjainak lábánál folyó Bodrog, amely a melegebb időszakokban vízitúra lehetőségekkel, ősszel hajós, valamint vízparti programokkal is csábít. A folyót az őszi reggeleken vastag ködfátyol borítja, amely páratlan látványt nyújt az ide érkezőknek. Ebben a látványban lehet része azoknak, akik felkeresik a Szegiben kialakított Ködfátyol teraszt

Hogyan válasszunk bútort, avagy funkció vagy design?

Ha teljesen tanácstalan azt illetően, milyen darabokkal rendezze be lakását, kövesse a mottót: "a szépség az egyszerűségben rejlik". E mondat érvényessége örök, ahogyan az egyszerű dolgok szépsége is, amelyek használati formái sértetlenül túlélik az idő könyörtelen múlását

Szakkönyv

Hefter László

Iparművészet 2023. 11. 27.

Hefter László Ferenczy Noémi-díjas üvegművész a magyarországi síküvegművészet megújítója és az üvegrestaurálás tradíciójának elkötelezett folytatója. Építészeti üvegmunkáival az alkalmazott iparművészethez, kabinet üvegfestményeivel a képzőművészethez, restaurátori munkáival a művészettörténethez járult hozzá kiemelkedően

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?