Utolsó frissítés: 2021-04-14

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Kőmunkák a kertben és a ház körül

Épinfó - Szakmai cikkek

< >

Leesni vagy nem leesni, ez itt a kérdés!

Tető, homlokzat 2013. 11. 06.
Döntés-előkészítőt segítő mátrix leesés elleni rendszereknél (www.bauforumplus.eu/absturz)
Döntés-előkészítőt segítő mátrix leesés elleni rendszereknél (www.bauforumplus.eu/absturz)

Sisak, megkülönböztető mellény, acélbetétes bakancs, füldugó, szemüveg, stb. ismerős felszerelések egy kivitelezés során, ahogyan előre gondolunk a tűzvédelemre vagy az alpinista kikötési pontokra is!

De mi a helyzet a kivitelezés végeztével, mikor javítunk, bővítünk, karbantartunk vagy fenntartunk? A leesés elleni védelmet biztosítani kell akkor is, mikor az építők már levonultak és nincs állandó jelenlét a tetőn!

2013. január 31-én türelmi idő nélkül lépett hatályba az EN 795/2012 kikötési pontokra és zuhanásgátló rendszerekre vonatkozó európai szabvány, mely az alábbi országos rendelkezésekkel kiegészülve szabályozza a magasban végzett munkakörnyezet biztonságos feltételeit:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

III. fejezet Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei, 28. § (1):

Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.

Leesés elleni rendszer alkalmazását írja elő a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú mellékletének III. Építési munkahelyek helyiségeken kívül bekezdésének 5. alpontja.

Eszerint a magasból leesést meg kell akadályozni, a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított védőeszközt kell biztosítani. Ekként leesés elleni védelmet kell biztosítani azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2,00 m-t; födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor; a 2,00 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon, valamint a lapos és alacsony hajlású (20º alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2,00 m-nél közelebb van.

A tervezők műszaki leírásában gyakran szerepel a hivatkozás a leesés elleni védelem szükségességére, de gyakorlati megvalósulása rendkívül ritka. Pedig ma már lapos és ferde tetőkre is egyaránt található megbízható, naprakész megoldás!

A felelősségi lánc részeseként a tervezőket is érintheti egy-egy baleset vizsgálata, annak ellenére, hogy a felelősség első sorban az épület tulajdonosát vagy üzemeltetőjét terheli! Ezért is ajánlott legkevesebb a 4/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozó bekezdését szerepeltetni az üzemeltetésre, biztonságra vonatkozó munkarészben az építészek, kertépítészek, szigetelőmérnökök stb. számára!

Számos megoldás létezik a biztonságos munkakörnyezet biztosításához, ezeket a rögzítés módja szerint két nagy csoportba sorolhatjuk:

 • Mechanikai rögzítésű rendszerek,
 • Leterheléssel rögzített rendszerek.

A mechanikai rögzítéssel működő rendszerek lapos, kis hajlású és ferde tetőn is alkalmazhatók, igazodnak az alatta lévő födémszerkezethez (beton, fém vagy fa), minden esetben áttörik a víz- és hőszigetelést, pontszerű hő-hidakat képezve a szerkezetben.

A leterheléssel rögzített leesés elleni rendszerek lapos- és kishajlású tetőkön (max 5º) alkalmazhatók bármilyen födémszerkezeten, amely a rendszernek megfelelő felületi terhelést bírja. Felépítésükből adódóan sem a hőszigetelést, sem a vízszigetelést nem károsítják. A leterhelő anyag lehet kavics, zúzalék, betonelemek vagy akár zöldtető is!

DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉST SEGÍTŐ MÁTRIX

Ahhoz, hogy a tervezés során biztonságos és gazdaságos döntést hozhasson a tervező, ismerni kell a hatályos szabványokat, törvényeket és rendelkezéseket, valamint az eltérő használati intenzitáshoz illeszkedő rendszereket. A cél minden esetben a balesetek elkerülése, oly módon, hogy a minimális ráfordítás mellett a szükséges biztonsági feltételeket garantáljuk az eltérő képzettségű és tudású szakembereknek és felhasználóknak. Ennek érdekében az értelmezési eltérések kiküszöbölésére a D.A.CH.S.¹  munkacsoport irányelvében a kockázatelemzés eszközével egy döntés-elősegítő mátrixot alakított ki, amely Ausztriában már szabványi szintre emelkedett (ÖNORM B 3417). (¹mozaikszó a munkacsoportra: D- Németország. A- Ausztria, CH- Svájc, S- Dél-Tirol, mely németnyelvű területek témában érintett biztosító és tanúsító intézeteit egyesíti)

A mátrix a tetőn megjelenő célcsoportok és a használat intenzitásának függvényében eltérő kategóriákra osztja a minimálisan szükséges felszereltségi szintet.

A munkacsoport által meghatározott célcsoportok:

 • Felhasználók (közterületeken és magánterületeken)
 • Biztonságtechnikai rendszerek használatára nem kiképzett szakemberek (karbantartók, helyreállító személyek, stb.)
 • Biztonságtechnikai rendszerek használatára kiképzett szakemberek (kertfenntartók, kéményseprők, karbantartók stb.)
 • Biztonságtechnikai rendszerek telepítői és képzett szakemberek (tetőfedő, bádogos, szerkezetépítő stb.)

A használati intenzitás a következő csoportokra osztható:

 • Ritka, 5 évnél ritkább munkavégzés (nincs hó eltakarítás, nincs esti vagy rossz időben végzett beavatkozás)
 • Csekély, 2-5 évenkénti munkavégzés (esetenkénti hó eltávolítás, nincs éjszakai vagy rossz időben végzett beavatkozás)
 • Közepes, 2 évnél gyakoribb munkavégzés (várható hó eltakarítás, éjszakai és rossz időben folyó beavatkozás)
 • Gyakori, rövid időközönkénti munkavégzés (van hó eltakarítás, éjszakai és rossz időben folyó beavatkozás)

I. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: szoliter kikötési pontok
 • 5,00 m feletti tetőfelületen fix külső vagy belső megközelítéssel (alatta lehet ideiglenes megközelítés, pl.: létra)
 • Egyszerűen és gyorsan elvégezhető feladatok elvégzéséhez alkalmazható mobil kikötési pont

II. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: sorolt kikötési rendszerek szoliter kikötési pontokkal kiegészítve
 • 5,00 m feletti tetőfelületen fix külső vagy belső megközelítéssel (alatta lehet ideiglenes megközelítés, pl.: létra)
 • Betörésbiztos felülvilágító kupolák

III. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: sorolt kikötési rendszerek szoliter kikötési pontokkal kiegészítve
 • A be- és feljárók szerszámokkal is biztonságosan megközelíthetők kell, hogy legyenek
 • Rendelkezzen a tető világítással
 • Legyen a tetőn áramvételi hely

IV. KATEGÓRIA

 • Javasolt rendszer felszereltség: korlátrendszer
 • A be- és feljárók szerszámokkal is biztonságosan megközelíthetők kell, hogy legyenek
 • Rendelkezzen a tető világítással
 • Legyen a tetőn áramvételi hely

(ld. a mátrixot a fenti képen!)

Biztonságtechnikai eszközök:

 • Mobil kikötési pontok (leterheléssel): ideiglenesen felállítható rendszerek az eseti rövidtávú munkafolyamatok elvégzéséhez
 • Szoliter kikötési pontok (leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel): pontszerű kikötési helyek adott mozgási sugárral
 • Sorolt kikötési rendszerek (leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel): adott vonal mentén alkalmazható rendszer
 • Korlátrendszerek (leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel): felhasználástól függő kivitelű lehatároló elemek

ÚJ DIADEM DIASAFE® TERMÉKCSALÁD

DiaSafe®-Single-System "Solo"/"Duo" Szoliter kikötési pont

Leterheléssel rögzített leesés elleni és visszatartó rendszer egy („Solo”) vagy két („Duo”) felhasználó általi használatra DIN EN795:2012 („Solo”) és CEN/TS 16415:2012 („Duo”) normák alapján vizsgálva.


Az „A” osztályba sorolt, vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthető rendszer 5° lejtést nem meghaladó, megfelelő teherbírású tetőszerkezetre tervezhető.

A DS-amőba ellenszán és a merevítő kúp üvegszál erősítésű, melyek integrálva vannak egy biztonsági szőnyegbe. A kúpon, melyben beépített DS-Single tartóoszlop és energia-abszorpciós elem is van, rétegvastagság jelző gyűrűk vannak. Az oszlop tetejére rögzített gyűrűhöz csatlakoztatható a személyi védőfelszerelés. Standard (3x3 m) szőnyegméret mellett a leterhelő réteg felületsúlya száraz állapotban „Solo” esetén min. 80 kg/m², „Duo” esetén min. 200 kg/m², (kiegészítve min. 5x6 m-es FGT-180 biztonsági szőnyeggel a leterhelősúly 30 kg/m² is lehet), mindig teljes felületen leterhelve.

DiaSafe®-Line-System "Multi" Sorolt kikötési pont

Leterheléssel rögzített leesés elleni és visszatartó rendszer, a rendszerhossztól függően korlátlan számú felhasználó általi használatra alkalmas, DIN EN795:2012 norma alapján vizsgálva.

A „C” osztályba sorolt, vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthető rendszer 5º lejtést nem meghaladó, megfelelő teherbírású tetőszerkezetre tervezhető. A

DS-amőba ellenszán és a merevítő kúp üvegszál erősítésű, melyek integrálva vannak egy biztonsági szőnyegbe. A kúpon, melyben beépített DS-Line tartóoszlop és energia-abszorpciós elem is van, rétegvastagság jelző gyűrűk vannak.


Az oszlop speciális fejével rögzítjük a 8 mm-es nemesacél sodronyt, melyhez csatlakoztatható a személyi védőfelszerelés.

Standard (3x3 m) szőnyegméret mellett a leterhelő réteg felületsúlya száraz állapotban min. 80 kg/m², (kiegészítve min. 5x6 m-es FGT-180 biztonsági szőnyeggel a leterhelősúly 30 kg/m² is lehet), mindig teljes felületen leterhelve.

< >
APP Kft. - DIADEM® zöldtető rendszerek
http://www.zoldteto.hu
Kapcsolódó katalógus oldal(ak):
Építési segédszerkezetek
Lapostető

Legújabb cikkek

Szilárd alapra lehet nagy dolgokat építeni

Építőanyagok 2020. 07. 29.
30 évvel ezelőtt alapították a Lasselsberger Kft-t, amely egy gyors névmódosítást követően Lasselsberger-Knauf néven hamar a hazai építőanyaggyártás egyik meghatározó szereplője lett. Az elmúlt három évtizedben termékei és innovációi révén a cég nem csak Magyarországon vált ismertté és jó pár termékkategória tekintetében piacvezetővé, de a régióban is komoly hídfőállásokat épített ki. Egy országokon túlívelő sikertörténet, ami Veszprémből indult

Tárolás kis helyiségben - 5 tipp a rendszerezéshez

A kis helyiségekben való tárolás nem csak a helyszűke, de lakhatási és esztétikai szempontból is problémás lehet. Ilyen esetben sokszor újabb és újabb holmikba ütközünk, amiket aztán egyik helyről a másikra pakolunk, s idővel a kialakult káosznak köszönhetően nagyon nehéz lesz megtalálni azt, amit éppen keresünk.  Mindez nem azt jelenti, hogy kis helyiségben nem lehet eredményes tárolási rendszert kialakítani, csupán annyit, hogy kreatívabb megoldásokat kell választani

Zsaluzia vásárlás előtti tudnivalók

Árnyékolástechnika 2018. 09. 10.

Amennyiben egy modern megjelenésű, tartós és hatásos kültéri árnyékolót keresünk nyílászáróinkra, az egyik legjobb alternatívát a zsaluzia jelenti. Nem véletlenül, hiszen a hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő termék rengeteg olyan tulajdonsággal kecsegtet, ami minden téren a beltéri árnyékolók elé helyezi a zsaluziát, sőt mi több, bizonyos tekintetben még a redőnyt is képes maga mögé utasítani

Szakkönyv

Több mint festék - Riportkönyv

Ez a kötet a "Több mint tüzép" című könyv folytatása. A festéknagykereskedők és az iparág néhány további képviselőjének a szakmai életét mutatja be, azt, hogy milyen gazdasági viszonyok között jött létre a festékesek számára is a rendszerváltozás

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?