Utolsó frissítés: 2022-05-27

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Kőmunkák a kertben és a ház körül

Épinfó - Blog

< >

Módosult a 300 m2 alatti családi házak egyszerű bejelentése

Tervrajz készítés 2016. 07. 01.

A Magyar Közlöny 2016. május 13-i számában jelent meg a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről. A rendelet jelentős mértékben módosította a korábbi 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyszerű bejelentéshez beadandó dokumentáció tartalmát, egyúttal - 2016. július 1. napjával - hatályon kívül is helyezte azt. Ugyanakkor rendelkezik a kötelezően előírt tervezői művezetésről is. 

(Frissítés: az egyszerű bejelentésre vonatkozó 155/2016 Korm. rendelet idén két alkalommal, 2017.01.01-én és 04.27-én módosult. Változtak további rendeletek is, például a kiviteli terv vonatkozásában. Emiatt az alábbi cikk egyes részei már nem aktuálisak, de ahol lehetett, igyekeztem utalni a változásokra.)

A korábbiakban a családi ház tervezése két szakaszból állt:

  • Építési engedélyezési terv, vagy 2016. január 1. és 2016. július 1. között egyszerű bejelentési dokumentáció készült, amely tartalmazta mindazokat a munkarészeket, amelyeket a vonatkozó jogszabály az engedélyezéshez vagy az egyszerű bejelentéshez előírt. 
  • Az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentést követően - a kivitelezés megkezdése után - volt mód az előírt tartalmú kivitelezési dokumentáció további munkarészeinek elkészítésére (tartószerkezeti kiviteli terv, költségvetési kiírás, a közműszolgáltatók által előírt víz-, csatorna-, gáz tervek, stb.). Az engedélyezéshez beadott 1:100 léptékű építész tervek feltehetőleg az egyszerű bejelentés esetén is rendelkezésre álltak, mivel ezek nélkül nem lehet egy házat megépíteni, csak a hatósághoz nem kellett benyújtani azokat.

Jelentős különbség, hogy a tervezés most egy lépésben zajlik: a kivitelezés megkezdése előtt a teljes kivitelezési dokumentációt el kell készíteni, mivel a bejelentés az e-napló készenlétbe helyezésével és a kivitelezési dokumentáció feltöltésével történik.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészei a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

1.     Aláírólap tervjegyzékkel 

2.     Helyszínrajz 

3.     Kitűzési helyszínrajz 

4.     Utcakép 

5.     Eltérő szintek alaprajzai 

6.     Metszetek 

7.     Homlokzatok 

8.     Tartószerkezeti tervek 

9.     Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve (2017.04.27-től: Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás)

10.  Műszaki leírás 

11.  Tervezői költségvetési kiírás ((2017.04.27-től: Költségvetési kiírás)

Az új rendelet megjelenését követő napon elérhetővé vált a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara együttes, 2016. június 14-től hatályos szabályzata.

„Frissítés 2017.07.17-én:

A rendelet változásai a kamarai szabályzatot is érintették, a jelenleg hatályos szabályzat:  

AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI VALAMINT A TERVEZŐI MŰVEZETÉS SZABÁLYAI

A rendelet 1. mellékletében szereplő dokumentációt az e Szabályzatban előírtak szerinti kell kidolgozni.”

Mivel 2016. július 1-től a bejelentéshez kivitelezési dokumentációt kell feltölteni, az lényegesen bővebb, mint a korábbi bejelentési dokumentáció. Ugyanakkor a 456/2015 rendelet 1. mellékletének egyes, sok vitát kiváltott munkarészei egyszerűsödnek, vagy elmaradnak.

Helyszínrajz léptéke M=1:200-ról 1:500-ra csökken, és az ábrázolandó tartalom is kevesebb lesz:

  • elmaradnak például olyan elemek, mint a szomszédos telkek meglévő és tervezett domborzata és növényzete; 
  • a szomszédos telkekből csak 20 m-es sáv ábrázolandó 
  • egyértelmű lett az is, hogy mennyit kell ábrázolni az építési telek növényzetéből (csak a védett növényzetet, illetve a tervezett zöldfelületet)

Megjelenik ugyanakkor új elemként a Kitűzési helyszínrajz, M=1:200 léptékben. Az Utcakép megmaradt, így ábrázolni kell a közvetlenül szomszédos ingatlanokon lévő épületeket és a terepet is. Hiányzik ugyanakkor az utcaképről, a korábbi megfogalmazáshoz képest, a tervezett kerítés. Kérdés, kell-e ábrázolni. Az utcaképen elvileg az is látszik, ugyanakkor az utcai kerítés építése már hosszú évek óta nem engedélyköteles. Elmaradnak viszont az 1:200 léptékű Nézetrajzok, mivel a dokumentáció részei újra a normál léptékű homlokzati tervek.

Már a 456/2015 rendelet hatálya alatti egyszerű bejelentés esetén sem volt kérdéses, hogy az épület alaprajzait, metszeteit, homlokzatait legalább a korábbi engedélyezési tervnek megfelelő 1:100 léptékben el kell készíteni. Ezek nélkül egy épület nyilvánvalóan nem építhető meg. Tehát az M=1:100 lépték miatt az alaprajzok, metszetek, homlokzatok nem jelentenek pluszt a korábbi gyakorlathoz képest.

Mivel szinte kizárt, hogy egy épület ne tartalmazzon (a koszorún kívül) monolit vasbeton szerkezetet, pillért, kiváltógerendát, térdfalpillért, a födémben monolit vb. szakaszt, stb., így a Tartószerkezeti kiviteli terv már jó ideje megkerülhetetlen munkarésze a családi házak kivitelezési dokumentációjának. Ami új, hogy most a bejelentés feltétele a kész tartószerkezeti kiviteli terv.

Ami viszont a korábbiakban ismeretlen fogalom volt az engedélyezési és az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei között: az Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve. A most kiadott együttes szabályzat részletezi, miről van szó:

  • A rendszertervnek van egy része, ami eddig is elkészült - a korábbi engedélyezésnél is szokásos energetikai, hőtechnikai méretezések, műszaki leírás, illetve a szakhatósági és szolgáltatói engedélyt igénylő tervek (pl. víz-, gázterv, stb.). Épületgépészeti szempontból pluszt jelent az eddigi gyakorlathoz képest, hogy tartalmaznia kell a hőellátás-hűtés-szellőzés teljesítményadatait kapcsolási vázlat szinten, illetve az épületgépészeti berendezések épületen belüli elhelyezését, helyigényét. 
  • Új szereplő a folyamatban a villamosmérnök, mivel a rendszertervnek tartalmaznia kell az elektromos igény teljesítményadatait, a villamos méretezést, az erős- és gyengeáramú berendezések épületen belüli elhelyezését, helyigényét, és ha szükséges, szolgáltatói villamos csatlakozáshoz, elszámolási fogyasztásméréshez szükséges terveket, leírásokat.

(Frissítés 2017.07.17-én: a jelenleg hatályos kamarai szabályzat 9.1 pontja a rendeletnek megfelelően most nem a rendszerterv, hanem az „Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírás” tartalmát határozza meg. A szolgáltatói tervjóváhagyáshoz szükséges tervek kidolgozását a rendszerleírás nem tartalmazza. Ezeket, valamint az épületgépészeti és elektromos kivitelezési terveket az építtető a szakági tervezővel külön megállapodás keretében készíttetheti el.)

műszaki leírás tartalma is módosult. Kimaradt például a helyiséglista, illetve a sok bizonytalanságot okozó „az építési telek terheléseinek összefoglalása”.

Tervezői költségvetési kiírást, pontosabban költségvetési kiírást a meghatározott paraméterekkel rendelkező családi ház kivitelezési dokumentációja eddig is tartalmazott.

Összességében azt lehet mondani, hogy a most bevezetésre kerülő, a családi házak építése előtt készítendő kivitelezési dokumentáció valamivel, de nem lényegesen több munkarészt tartalmaz, mint a korábbi engedélyezési terv + az azt követő, kivitelezési terv szintű munkarészek együttesen. A korábbi bejelentési eljárásnál pedig szakszerűbb, logikusabb.

Azonban az az építtető, akinek a családi háza nem éri el azt a méretet, ahol már komplett kiviteli terv szükséges a ház megépítéséhez (nem nagyobb a ház, mint 300 m² szintterület, 3 építményszint, 1000 m³ bruttó térfogat),mégis lényegesen magasabb összegű tervezési díj ajánlatra számíthat, mint az engedélyezési terv időszakában.  Mi ennek az oka?

Mivel ennél az épület nagyságrendnél a kivitelezési dokumentáció az építési engedélyezési dokumentációból és költségvetési kiírásból áll (Frissítés 2017.07.17-én: 2017.01.01-től ez már nem szerepel a 191/2009 Korm. rendeletben), a tervezési díj ajánlat korábban csak az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozott, utalva az ajánlatban arra, milyen további tervezési munkára lehet még számítani a kivitelezés során (tartószerkezeti kiviteli terv, szolgáltatókhoz benyújtandó víz-csatorna, gáz tervek). Ezek díja vagy csak a későbbiekben lett aktuális, vagy a munka reményében elkészíttetésüket a kivitelezők magukra vállalták. A költségvetést is jellemzően a kivitelező készítette el.

Most viszont ezek díja is bekerült a tervezési díj ajánlatba, mivel már előre, a bejelentéskor feltöltendők az e-naplóba (Frissítés 2017. 07.17-én: a szolgáltatókhoz benyújtandó terveket jelenleg nem kell a bejelentéskor feltölteni). További pluszt jelent az engedélyezési folyamathoz képest a kitűzési helyszínrajz, az utcakép, az épületvillamos munkarész, a fokozott geodéziai adatszolgáltatás, illetve szükség lehet tereprendezési engedélyezési tervre is. Mindezt kiegészíti a kötelező tervezői művezetés díja.  

A legfőbb probléma pedig, amit ez az újabb bejelentési forma sem oldott meg, röviden a következő:

Egy családi ház építése több tízmilliós beruházás. Most ehhez úgy kell hozzákezdeni, hogy

  • nincs meg az építési engedély által biztosított hatósági kontroll, az a hatósági végzés, miszerint az adott tervek alapján az épület megépíthető. 

Bármi gond adódik, az nem a terv fázisban derül ki, amikor a problémák még könnyen megoldhatóak, hanem az építkezés során, annak minden következményével együtt: építésfelügyeleti bírság, bontás, perek.

Új még ez a dolog, nincsenek tapasztalatok, nem tudjuk, mire számíthatunk a gyakorlatban. 

Szabó Adrienn építész tervező

 

< >
Kapcsolódó katalógus oldal(ak):
Építési jog

Szakkönyv

The Home Edit - Rendrakás rendesen - Hogyan rakjunk rendet, és varázsoljunk lakhelyünkből álomotthont

Lakberendezés 2022. 04. 21.
Bármennyire is zűrzavaros és zsúfolt otthonunk, ott van benne a lehetőség az igazi álomotthonhoz - csak hagyni kell kibontakozni magunkat, és megfogadni a The Home Edit: Rendrakás rendesen szerzőpárosa útmutatásait, ahogyan a hírességek is teszik

Érezd magad otthon - Lakberendezés A-tól Z-ig

Lakberendezés 2021. 11. 24.
Hogyan hozzak létre egy otthont, amely az ízlésemnek, a rendelkezésemre álló térnek és az életformámnak egyaránt megfelel? Mi mutat jól és miért? Hogyan rendezzek be egy lakást, hogy abban valóban otthon érezzem magam? Napjaink egyik legnevesebb svéd lakberendezője, Frida Ramstedt világos stílusban, gyakorlati példákkal illusztrálva vezet be bennünket az otthonteremtés alapvető szabályaiba

Unokáink is látni fogják - Portrék három évtized televíziós műsoraiból

Építészet 2021. 10. 13.

Osskó Judit 1973-tól 2007-ig volt a Magyar Televízió építészeti műsorainak szerkesztője, műsorvezetője. Az Unokáink is látni fogják c. sorozat a televízió leghosszabb életű műsorfolyama volt. 2007-ben jelent meg ezzel a címmel egy riportkötet tíz építészről, azokról a kiváló mesterekről, akik nagy hatást gyakoroltak a következő nemzedékekre. Az Unokáink is látni fogják. Portrék három évtized televíziós műsoraiból c. új kötet ennek a portrésorozatnak a folytatása, a hazai kortárs építészet kiválóságaival készített filmek nyomtatásban való megjelenítése 


Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?