NAPHÁZ Építésziroda Kft.  

 

Épinfó szakmai katalógus

Építési jog<br>Épinfó

Építési jog
Épinfó

 

Kezdőlap
Témakör lista
Partnereink
Médiaajánlat
Kapcsolat

Custom Search

 

Hírek

Programajánló - Építészeknek

Újdonságok


HIRDETÉS

SZAVAZÁS

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

A szavazás állása
Eddigi szavazások

KatalógusAktuálisSzakcikkWebáruházSzakkönyvBlog

Regisztráció ebbe a kategóriába »

 
Építési jog - Épinfó
 

Épinfó - Építési jog

http://www.epinfo.hu/?epitesi_jog_akt

Az Épinfó "Aktuális" rovatának jogszabályokkal kapcsolatos oldala.


ÉPÍTÉSI JOGSZABÁLYOK:

(A teljesség igénye nélkül) 

A jogszabályok hatályos szövege elérhető a www.njt.hu oldalon

 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
 • Hatályon kívül: 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 2004. évi. CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • 266/2012. (IX.18.) Korm. rendelet a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról 
 • Megszűnt: 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
 • 3/2011. (II. 23.) BM rendelet az Országos Építésügyi Fórumról
 • Megszűnt: 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
 • 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
 • 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (136§: Építmény engedély nélküli használatba vétele; 137§: Építőipari kivitelezési jogosultság szabályainak megszegése; 138§: Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság szabályainak megszegése; 139§: Az építés biztonsági szabályainak megszegése; 140§: Felvonóval kapcsolatos kötelességek megszegése)
 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Tervezés, szakértés

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről(a 16§ tartalmazza a "Tervezési program" tartalmát).

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (ÉTDR-rel kapcsolatos rendelkezések; Az építési engedély iránti kérelem és mellékletei; Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem és mellékletei; A használatbavételi, fennmaradási, bontási engedély iránti kérelem és mellékletei; Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek; Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek; Statisztikai adatlap épület építési/használatbavételi engedélyezéséhez; Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok; 8. melléklet: Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma)
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. Kapcsolódó EU rendelet: Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK
 • 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről - Hatálytalan: 2015. III. 18-tól
 • 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról – BVKSZ - Hatálytalan: 2015. III. 18-tól
 • 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről - Hatálytalan: 2013. VI. 14-től
 • 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól (A rendelet 3§-a szabályozza, mely tevékenységekhez szükséges geodéziai tervezői, GD-T minősítés)

 • 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 
 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
 • 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 20/2014. (III. 7.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
 • 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 


Területfejlesztés, területrendezés

 • 1996. évi. XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 • 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 
 • 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 • 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról  
 • 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
 • 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Kivitelezés

 • 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Közbeszerzés

 • 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
 • 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól (215/2010 (VII. 9.) Korm. rendelet helyett)

Oktatás, képzés

 • 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
 • 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

Építtetők részére

 • 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról - Megszűnt
 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
 • 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 
 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 
 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

HÍR, CIKK, AJÁNLÓ

Építési jog »|2017. 03. 23.|

Nem egyszerűen egyszerű!


XIV. ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi Konferencia

Tavaly januárban lépett hatályba az egyszerű bejelentési eljárás, majd az elmúlt egy évben többszöri változás történt az építésügyi jogszabályokban. Megnőtt a tervezők felelőssége, az egyszerű bejelentési eljárás pedig már koránt sem olyan egyszerű. A XIV. ROCKWOOL Építészeti és Tűzvédelmi Konferencián az elmúlt év változásain volt a fő hangsúly


Tovább »Építési jog »

|2017. 01. 13.|

Jogszabály változások 2017. január


Év elején folytatódott az építésügyi jogszabályok módosítása


Tovább »

HÍRDETÉS

SZAKKÖNYV

Házépítés »|2009. 07. 01.|

Építési abc 1. - Engedélyeztetés, árajánlatok és költségbecslés


A tartalomból: A telek és a tervező kiválasztása - Az építéshatósági engedélyezési eljárások - A kivitelezésről általában - Mire figyeljünk egyes munkanemek tervezésénél?
Tovább »Építési jog »|2009. 05. 24.|

Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés az építőiparban


Ön akar a más kárán tanulni? Könyvünk azoknak az építési munkával foglalkozó vállalkozóknak nyújt hasznos információkat, akik igennel válaszolnak a feltett kérdésre, és nem akarják a mások hibás gyakorlatát a saját építési vállalkozásaiknál alkalmazni
Tovább »Építési jog »|2009. 01. 12.|

Az építésügyi hatósági eljárások


A kötet bírósági döntéseket tartalmaz az építésügyi hatósági eljárások köréből
Tovább »Építési jog »|2009. 01. 12.|

Az építési és vállalkozási szerződések


A kötet az építési (kivitelezési) szerződések jogvitás ügyeit tartalmazza
Tovább »

BLOG

Tervrajz készítés »

|2016. 07. 01.|

Módosult a 300 m2 alatti családi házak egyszerű bejelentése


A Magyar Közlöny 2016. május 13-i számában jelent meg a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről. A rendelet jelentős mértékben módosította a korábbi 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyszerű bejelentéshez beadandó dokumentáció tartalmát, egyúttal - 2016. július 1. napjával - hatályon kívül is helyezte azt


Tovább »Szakmagyakorlás »

|2012. 08. 08.|

OTÉK módosítás


Tegnaptól az OTÉK számos pontja módosult  
Tovább »
 
 

Megtekintések száma: 879  

 
Adatvédelmi nyilatkozat          Az oldal üzemeltetője: WEBműHELY kft. Impresszum, jogi nyilatkozat