Utolsó frissítés: 2021-04-14

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Kőmunkák a kertben és a ház körül

Épinfó - Szakmai cikkek

< >

Biztonságos lapostető polisztirol hőszigeteléssel

Tető, homlokzat 2011. 03. 09.
1. sz. ábra: a vizsgált trapézlemezes födémszerkezet
1. sz. ábra: a vizsgált trapézlemezes födémszerkezet

Lapostető tervezésekor a rétegrend kialakításánál az építésztervezőknek több szempontot is figyelembe kell venni. Ilyen például a használat módja (üzemszerűen járható vagy nem járható tető), illetve a tetőket érő hatások (nedvesség-, hő-, mechanikai, vagy egyéb hatás). Kiemelten fontos a tetők tűzbiztonsága is, hiszen a fejünk felett levő szerkezetek mindig is több veszélyforrást jelentenek.

Tűzvédelmi követelmények

Mint a legtöbb építőanyaggal és épületszerkezettel szemben, természetesen a lapostetők hő- és vízszigetelő anyagaival szemben is lehetnek tűzrendészeti követelmények is. Ezeket a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet (OTSZ) 5. része (Építmények tűzvédelmi követelményei - Építmények tűzvédelme) adott pontjai tartalmazzák. Fontos tudni, hogy bizonyos szerkezeti kialakítások esetén nincs tűzvédelmi osztály követelmény a szigetelőanyagokkal szemben, így például:

„A 60 kg/m²-nél nagyobb tömegű födémek azon csapadékvíz elleni szigeteléseire és lapostető hőszigetelésekre, amelyeket „tetőfödém tartószerkezetei”-nek megfelelő tűzállósági határértékkel rendelkező zárófödémek felett alkalmaznak, vagy amelyek legalább 5 cm vastag A1-A2 anyagú kéreggel borítottak, mely kéreg a tetőszigetelés minden pontján biztosítja a védelmet, nincs tűzvédelmi osztály követelmény."   (kavicsterhelésű tetők, zöldtetők, terasztetők). (OTSZ 1/4 fejezet 4.8.14.1. pontja)

A 60 kg/m²-nél nem nagyobb tömegű, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém szerkezetek (trapézlemezes födémek, szendvicspanelek) anyagairól 4.8.14.4. pont ad előírásokat:

  • Az I.-II. tűzállósági fokozatú építmények esetében a hőszigetelés A1 vagy A2 anyagú legyen, a csapadékvíz elleni szigetelés A1; A2; B; C; D vagy E osztályú lehet, azonban a tetőszigetelési rendszer legalább Broof(t1) legyen,
  • A III-V. tűzállósági fokozatú építmények esetén a hőszigetelés és a vízszigetelés anyaga A1; A2; B; C; D vagy E osztályú lehet.

A komplett szerkezettel, mint tetőfödémek térelhatároló szerkezeteivel szemben az OTSZ 1/4 fejezet 1.-7.  táblázatokban a „Szakipari szerkezetek” között találunk követelményértékeket az épület tűzállósági fokozatának  és szintszámának függvényében!

Trapézlemezes födémszerkezettel leggyakrabban a csarnoképületek esetében találkozunk. Nézzük meg, hogy az OTSZ az egyszintes csarnoképületekre vonatkozó 7. táblázata milyen követelményt ír elő a tűzszakasz tűzállósági fokozatának függvényében a tetőfödémek térelhatároló szerkezeteire: 

I. Tűzállósági fokozat:

A1EI15
II. Tűzállósági fokozat:A2EI15
III. Tűzállósági fokozat:CEI15
IV. Tűzállósági fokozat:D-
V. Tűzállósági fokozat:E-

A táblázat magyarázata: 

A követelmények első betűje a komplett szerkezet tűzvédelmi osztályba sorolását jelenti, melyet az MSZ EN 13501-2/2008 szabvány szerint kell elvégezni (SBI teszt)!

A második betű: E – integritás

Az épületszerkezetnek egy elválasztó funkcióval rendelkező olyan képessége, hogy a tűznek az egyik oldalán történő kitéttel ellenáll anélkül, hogy a tűz a lángok vagy forró gázok átjutása következtében átterjedne a másik oldalra, s azok vagy a ki nem tett felületen vagy a felülettel szomszédos bármely anyagon gyulladást okozhatnának.

A trapézlemezes födémek tűzállósági vizsgálatát szabályozó MSZ EN 1363-1:2000 szerint az integritás az adott időtartam alatt megfelelő, ha:

  • a tűzmentesített oldalra elhelyezett vattalap nem gyullad meg;
  • a tetőszerkezeten nem keletkezik adott méretű rés;
  • nincs tartós lángolás a tűznek nem kitett oldalon.

A harmadik: I – hőszigetelés

Az épületszerkezetnek azon képessége, hogy ellenáll a csak egyik oldalon bekövetkező tűzkitétnek anélkül, hogy szignifikáns hőátadás eredményeként a tűz átjutása bekövetkezne a kitett felületről a ki nem tett felületre.

Az MSZ EN 1363-1:2000 szerint, a hőszigetelés az adott időtartam alatt megfelelő, ha:

  • a tűzmentett felületen az átlaghőmérséklet a kezdeti átlaghőmérsékletet legfeljebb 140 °C fokkal haladja meg;
  • a tűzmentett oldalon bármely helyen a felületi hőmérséklet a kezdeti átlaghőmérsékletet legfeljebb 180 °C-al haladhatja meg.

És a szám:

15 – vizsgálati időtartam percben kifejezve.

A tűzvizsgálat és eredménye

Az Austrotherm Kft. az ÉMI Kft. szentendrei tűzvizsgálati laboratóriumában a fenti, 1. számú keresztmetszeti ábrán látható trapézlemezes födémszerkezetet vizsgáltatta meg.

A 2. számú fénykép felülnézetből mutatja a tetőt a vizsgálat kezdetekor. A tetőfelületre helyezett acélsúlyok a 80 kg/m2-es hóterhelés mértékét biztosítják.

Trapezlemezes fodem tuzvizsgálat2. sz. fénykép: a tető felülnézete a vizsgálat kezdetekor

A 3. számú fénykép a tűzmentesített oldalra helyezett vattalapot és a felületi hőmérséklet mérőt mutatja. A tetőszerkezetet alulról több mint 700 ˚C hőmérsékletű tűzhatásnak tették ki 22 percen keresztül.

Trapezlemezes fodem tuzvizsgalat 33. sz. fénykép: a tűzmentesített oldalra helyezett vattalap és a felületi hőmérséklet mérő

A 4. számú fényképen a tetőt láthatjuk a vizsgálat 22. percében. A tetőszerkezeten a trapézlemez behajlásán kívül semmifajta tönkremenetel vagy átégés nem történt a vizsgálat alatt. A tűznek nem kitett oldalon a felületi hőmérséklet mérők 0 ºC (azaz semmilyen mértékű!) hőmérséklet emelkedést nem mértek.

Trapezlemezes fodem tuzvizsgalat 4 4. sz. fénykép: tető felülnézet a vizsgálat 22. percében

A vizsgálatok alapján az adott trapézlemezes tetőszerkezet a keresztmetszeti rajzon látható rétegrendi kialakítással legfeljebb 6,0 m fesztávolság esetén REI 15 tűzállósági határértékkel rendelkezik. A komplett szerkezet tűzvédelmi osztálya B-s2,d0.

Fentiek alapján a B REI 15 besorolással rendelkező trapézlemezes tetőszerkezet a III-V. tűzállósági fokozatú csarnoképületekben használható térelhatároló szerkezetként.

Nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy a fenti rétegrendben az egyes rétegek nem cserélhetők ki, azaz a vizsgálati eredmény csak a konkrét anyagokra vonatkozik, így más trapézlemez, vagy más hőszigetelőanyag alkalmazása esetén új tűzvizsgálati eljárással kell a szerkezet besorolását meghatározni!

Amikor hátrányos a nem éghető anyag

Az ismertetett „vegyes”, ásványgyapot és polisztirolhab hőszigetelés kombinálásával kialakított rétegrend több előnnyel is rendelkezik a csak kőzetgyapot hőszigetelésű trapézlemezes födémhez képest. A polisztirolhab hőszigeteléssel készülő tetőszerkezet kisebb bekerülési költséget jelent, ezáltal gazdaságosabb létesítményt eredményez. Az AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab ásványgyapotnál jobb nyomószilárdsági mutatója biztosítja, hogy a vízszigetelés aljzataként is működő hőszigetelő táblákat sem a kivitelezés, sem a tetőkarbantartás során nem tapossák, nem gyúrják szét.

A polisztirolhab könnyebb súlya is előnyt jelent. Az általános szerkezeti acél teherbíró képessége 600 °C-on csak harmada a szobahőmérsékleten mért értéknek, Nem mindegy tehát, hogy a szilárdságát vesztő tartószerkezet mekkora terhelésnek van kitéve. Míg a vegyes rendszer esetében a hőszigetelés súlya négyzetméterenként mindössze 10 kg, addig a csak kőzetgyapottal készült hőszigetelés majdnem háromszoros terhelést (28 kg/m²) jelent (volt olyan tűzvizsgálat, ahol az általunk is vizsgált trapézlemez 20 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel, 80 kg/m² hóteher mellett beszakadt már abban az időpontban, amikor a polisztirolhabos szerkezet még ép volt!).

Egyértelmű tehát, hogy a vegyes rendszer gazdasági előnyei mellett tűzvédelmi szempontból is jobb, mint az egynemű hőszigeteléssel készülő tető.

< >
Austrotherm Kft.
http://www.austrotherm.hu

Legújabb cikkek

Szilárd alapra lehet nagy dolgokat építeni

Építőanyagok 2020. 07. 29.
30 évvel ezelőtt alapították a Lasselsberger Kft-t, amely egy gyors névmódosítást követően Lasselsberger-Knauf néven hamar a hazai építőanyaggyártás egyik meghatározó szereplője lett. Az elmúlt három évtizedben termékei és innovációi révén a cég nem csak Magyarországon vált ismertté és jó pár termékkategória tekintetében piacvezetővé, de a régióban is komoly hídfőállásokat épített ki. Egy országokon túlívelő sikertörténet, ami Veszprémből indult

Tárolás kis helyiségben - 5 tipp a rendszerezéshez

A kis helyiségekben való tárolás nem csak a helyszűke, de lakhatási és esztétikai szempontból is problémás lehet. Ilyen esetben sokszor újabb és újabb holmikba ütközünk, amiket aztán egyik helyről a másikra pakolunk, s idővel a kialakult káosznak köszönhetően nagyon nehéz lesz megtalálni azt, amit éppen keresünk.  Mindez nem azt jelenti, hogy kis helyiségben nem lehet eredményes tárolási rendszert kialakítani, csupán annyit, hogy kreatívabb megoldásokat kell választani

Zsaluzia vásárlás előtti tudnivalók

Árnyékolástechnika 2018. 09. 10.

Amennyiben egy modern megjelenésű, tartós és hatásos kültéri árnyékolót keresünk nyílászáróinkra, az egyik legjobb alternatívát a zsaluzia jelenti. Nem véletlenül, hiszen a hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő termék rengeteg olyan tulajdonsággal kecsegtet, ami minden téren a beltéri árnyékolók elé helyezi a zsaluziát, sőt mi több, bizonyos tekintetben még a redőnyt is képes maga mögé utasítani

Szakkönyv

Több mint festék - Riportkönyv

Ez a kötet a "Több mint tüzép" című könyv folytatása. A festéknagykereskedők és az iparág néhány további képviselőjének a szakmai életét mutatja be, azt, hogy milyen gazdasági viszonyok között jött létre a festékesek számára is a rendszerváltozás

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?