Utolsó frissítés: 2020-02-25

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?

Tervezés
Kivitelezés
Gyártás - képviselet
Kereskedelem
Építkezem, építkezni fogok
Lakást, munkahelyet rendezek be
Egyéb

Könyv

Kertem, teraszom

Épinfó - Aktuális

< >

ÁFA kompenzáció az uniós forrásokból támogatott projektek érdekében

Építési jog 2012. 03. 13.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a 2012. január 1-jétől hatályba lépett, megemelt ÁFA tartalmat – mint a projektgazdáknak fel nem róható, jogszabályban bekövetkezett változás miatti költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósulását az ÁFA mértékének növekedése ne befolyásolja negatívan. A Kormány elfogadta a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló projektek ÁFA-emelésből adódó költségnövekményét az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja.

Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az általános forgalmi adó emelése, amely a projekt egészét vagy egy részét tekintve nem rendelkezik ÁFA-levonási joggal. Eltérő mértékben ugyan, de minden operatív programot érinthet az ÁFA emelése, mivel az mind az eszközbeszerzéseket, mind az igénybe vett szolgáltatásokat terheli. Ezért az NFÜ úgy kívánja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy a projektgazdák számára a le nem vonható ÁFÁ-val érintett beszerzéseket vagy szolgáltatásokat az adóemelés ne érintse kedvezőtlenül, a projektek az eredeti tartalommal és határidővel megvalósulhassanak.

ÁFA-kompenzációra jogosult minden olyan projekt kedvezményezettje, ahol a pályázat költségvetése nem 27%-os áfával került megtervezésre és a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért a projektje keretében elszámolható költség a le nem vonható ÁFA, és az ÁFA-emelés tényleges költségnövekedést okoz.

Támogatási szerződéssel, illetve támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek esetében:

A kompenzáció a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem keretében igényelhető a közreműködő szervezeten keresztül legkésőbb a záró kifizetési igényléssel egyidejűleg, és annak biztosítása a támogatási szerződés módosítását igényli. Az ÁFA-emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét (a kedvezményezettnek arányos önrészt kell biztosítania), valamint csak az igazolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzációs kifizetés alapja.

Az ÁFA mértékének változása miatti költségnövekmény részletezése és a költség-növekedés mértékének alátámasztása a kedvezményezett feladata. A támogatási szerződés-módosítási kérelemhez csatolni kell a projekt megemelt ÁFA-mértékkel átdolgozott költségvetését.

Támogatási döntéssel, illetve támogatási szerződéssel még nem rendelkező projektek esetében:

A 2009. július 1-jét megelőzően benyújtott és 20%-os, 2009. július 1. és 2011. december 31-e között benyújtott és 25%-os ÁFÁ-val tervezett, támogatási döntéssel már rendelkező projektek esetében a költségvetés a szerződéskötést megelőzően 27%-os ÁFA-mértékkel és magasabb támogatási igénnyel áttervezésre kerülhet.

A 2012. január 1-je előtt már benyújtott, de támogatási döntéssel még nem rendelkező projektek esetében a támogatási döntés meghozatalakor a 25%-os ÁFÁ-val tervezetett projektelemek/ költségkategóriák maximálisan elszámolható költsége 1,6%-kal automatikusan megemelésre kerül.

A 20%-os ÁFÁ-val tervezett projektelemek esetében az elszámolható költség 5,83%-kal kerül megemelésre.

Amennyiben a támogatási szerződéssel még nem rendelkező kedvezményezett igényt tart a megemelt támogatási összegre, úgy 

  • a támogatási szerződés megkötéséig át kell dolgoznia a költségvetését az ÁFA növekmény tervezett összegével;
  • nyilatkoznia szükséges az elszámolható költség megemeléséből adódó megemelkedett önrész, illetve – amennyiben releváns – biztosíték rendelkezésre állásáról.

Az áttervezés eredményeképpen a támogatási szerződésbe már a megemelkedett ÁFA-tartalommal kerül a megtervezett költségvetés, így ez lesz a későbbi elszámolás alapja.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

< >
Kapcsolódó katalógus oldal(ak):
Építési jog

Aktuális - Hír, cikk, ajánló

Hódít a munkahelyi wellness

Ingatlan 2020. 02. 25.

Az iroda megjelenése, kialakítása döntő tényező lehet mind az új, mind a meglévő munkavállalók megnyerése szempontjából, ráadásul a dolgozók jólléte és a termelékenység szorosan összefügg. A munkaadók és a velük együttműködő ingatlanfejlesztők emiatt igyekeznek feltárni, miként lehet jobb környezetet teremteni a munkavállalóknak. Lassanként Magyarországon is beköszönt a munkahelyi wellness korszaka

Szakkönyv

Építészeti hagyományunk nyomában

Népi építészet 2020. 01. 18.

Tanulmányok a népi építészet és a településnéprajz köréből 1974-2018

 

A kötet Gráfik Imre néprajztudós, muzeológus a népi építészet, településnéprajz és a szabadtéri néprajzi muzeológia tárgyban írott fontosabb tanulmányait tartalmazza


Szakcikk

Tárolás kis helyiségben - 5 tipp a rendszerezéshez

A kis helyiségekben való tárolás nem csak a helyszűke, de lakhatási és esztétikai szempontból is problémás lehet. Ilyen esetben sokszor újabb és újabb holmikba ütközünk, amiket aztán egyik helyről a másikra pakolunk, s idővel a kialakult káosznak köszönhetően nagyon nehéz lesz megtalálni azt, amit éppen keresünk.  Mindez nem azt jelenti, hogy kis helyiségben nem lehet eredményes tárolási rendszert kialakítani, csupán annyit, hogy kreatívabb megoldásokat kell választani

Szavazás

Segítse munkánkat! Ön mivel foglalkozik?